Επιστροφές Προιόντων

Επιστροφές – Ακυρώσεις

Επιστροφές γίνονται δεκτές 24 ώρες μετά την παραλαβή του προϊόντος και εφ’ όσων δεν έχει ανοιχτεί η συσκευασία και χρησιμοποιηθεί το προϊόν. Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή του προϊόντος ή της συσκευασίας αυτού κατά την μεταφορά αυτού προς τον πελάτη ή από τον πελάτη.

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του προϊόντος κατά την μεταφορά, ευθύνη για την αποζημίωση του πελάτη έχει η εταιρία μεταφοράς. Η ασφάλιση των προϊόντων αφορά το ύψος των 200,00€. (για επιπλέον ασφάλιση των 200,00€ πρέπει να ζητηθεί από τον πελάτη και ισχύει ειδικός τιμοκατάλογος της εταιρίας ταχυμεταφορών).

Για προϊόντα εντός εγγύησης ισχύουν οι όροι της εγγύησης του κατασκευαστή του προϊόντος που διατίθενται είτε σε έντυπη μορφή με την παραλαβή του προϊόντος είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δίσκο που συνοδεύει το προϊόν ή σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

Τα μεταφορικά έξοδα επισκευής σε εγγύηση, υπάρχει περίπτωση ανάλογα με του όρους του κατασκευαστή, να βαρύνουν τον πελάτη.

Οι ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται δεκτές έως και 1 (μία) ώρα μετά την παραλαβή της παραγγελίας από εμάς.