Δραστηριότητα

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές , Ταμειακές μηχανές , Εκτυπωτές , Πολυμηχανήματα , Λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης , Δικτυακά , Service Η/Υ, Laptops , Smartphones , Tablets , Περιφεριακά Η/Υ, Toshiba laptops, OKI printers